Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 18
Lượt truy cập: 33830001
Các đơn vị Sub - Institute

 

1.Sub - Institute of Transport Science and Technology in the Southern Vietnam  

Tel : (84) 088 296 142 - (84) 08 8244 416 Fax: (84) 088 244 646

Address: 3 Pham Ngoc Thach - 6 Precinct - 3 District - HCM City

 

2. Sub - Institute of Transport Science and Technology in the Central Vietnam 

Tel : (84) 0511 896 469 Fax: (84) 0511 896 336

Address: 38 Nguyen Du - Thach Thang Precinct - Hai Chau District - Danang City