Trang nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 22
Lượt truy cập: 33829961
Các đơn vị thuộc Viện
Các đơn vị thuộc Viện

Các đơn vị thuộc Viện

- Theo quyết định số: 3003/QĐ-BGTVT ngày 29-12-2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT: Chuyển đổi Viện Khoa học & Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

- Theo quyết định số: 3153/QĐ-BGTVT ngày 16-10-2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ GTVT, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT; Viện có cơ cấu tổ chức như sau: 

 1. Các Phòng quản lý nghiệp vụ: 04 phòng 

TT

Tên đơn vị

Thông tin của đơn vị

1

Phòng Tổ chức Hành chính

Tel: 04.3766.4435

Fax: 04.3766.3977

Email: tchc@itst.gov.vn

TP. Đinh Văn Tuấn – 0989.338.818

2

Phòng KHCN Tiêu chuẩn và HTQT

Tel: 04.3766.3749

Fax:

Email: khcn@itst.gov.vn

TP. Bùi Ngọc Hưng – 0913.555.106

3

Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án

Tel: 04.3766.3404

Fax: 04.3766.3403

Email: kqh@itst.gov.vn

TP. Đinh Văn Tiến – 0904.129.025

4

Phòng Tài chính Kế toán

Tel: 04.3766.4537

Fax: 04.3766.3403

Email: ketoan@itst.gov.vn

TP. Trần Văn Thành – 0979.848.431

 

2. Các đơn vị trực thuộc

- Phân Viện: 03 Phân Viên

- Trung tâm: 15 Trung tâm

- Phòng Trọng điểm: 03 Phòng.

Chi tiết các đơn vị trực thuộc tại đây