Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 1
Lượt truy cập: 20879668
Tin tức

 Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-TTG ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện dự án “Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC Việt Nam” trong khuôn khổ dự án khu vực “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á”, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện dự thảo Văn kiện dự án và ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 16/6/2020 phê duyệt Văn kiện dự án. Đó là một quá trình đầy nỗ lực của nhóm cán bộ dự án của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và nhóm soạn thảo Văn kiện dự án của Bộ Giao thông vận tải trong thời gian qua nhằm thúc đẩy dự án sớm được triển khai.

 Ban Quản lý dự án 85 vừa tiến hành tổ chức khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24, đoạn qua địa phận huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

 Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố thông tin về doanh thu, lưu lượng các trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tháng 4,5 năm 2020.

 Toàn bộ 23 cầu mới được bổ sung vào dự án TSL2 từ cuối năm 2018, bắt đầu khởi công từ cuối quý IV/2019, đến nay đã hoàn thành thi công.

 Báo cáo của Vụ KHCN tại Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông năm 2011 về công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và kỹ thuật công nghệ phục vụ tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông

 1  2   3  4  5