Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 28
Number view: 33829407
News Bài viết Detail news
ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÁC MÁC NHỰA ĐƯỜNG PG (PERFORMANCE GRADE) PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐẶC TÍNH DÒNG XE LƯU THÔNG TẠI VIỆT NAM
Number view: 5974

 Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phân cấp nhựa đường theo cấp đặc tính PG (Performance Grade) theo Superpave (Hoa Kỳ) để đề xuất lựa chọn các mác nhựa đường PG phù hợp với nhiệt độ môi trường, điều kiện dòng xe lưu thông (lưu lượng xe, tốc độ dòng xe) áp dụng cho hệ thống đường bộ Việt Nam và đưa ra các đề xuất liên quan.

Xem đầy đủ nội dung bài viết theo đường link:

https://drive.google.com/file/d/0BwLBSikZyeIVY0ZMNVhubkRpenc/view 

Most view
External link