Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 38
Number view: 33829093
News Bài viết Detail news
Phương pháp kiểm tra, đánh giá và sửa chữa hệ thống cáp dự ứng lực ngoài trong các cầu bê tông cốt thép dự ứng lực ở Việt Nam
Number view: 5501

 Cáp dự ứng lực ngoài (DƯL-N) được sử dụng khá phổ biến hiện nay trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự lực lực (BTCT DƯL) nhờ một số ưu điểm nổi bật của nó. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác đã xuất hiện nhiều hư hỏng của hệ thống cáp ở các cầu trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Các hư hỏng này làm giảm khả năng chịu lực của cầu và thậm chí có thể gây nên sự cố. Bài báo phân tích một số nguyên nhân gây ra hư hỏng hệ cáp DƯL-N từ khâu thiết kế, thi công cũng như quản lý công trình. Tổng quan một số phương pháp kiểm tra được áp dụng cho hệ thống cáp DƯL-N. Phân tích một số kết quả thực nghiệm áp dụng cho kiểm tra một công trình cầu ở Việt Nam. Từ kết quả kiểm tra công trình thực tế, bài báo đưa ra một số đánh giá và kiến nghị đối với công tác kiểm tra, đánh giá và giải pháp sửa chữa hệ thống cáp DƯL-N ở Việt Nam.

 Xem đầy đủ nội dung bài viết theo đường link sau:

https://drive.google.com/file/d/0BwLBSikZyeIVWU9Xa2ozV1lLQjg/view

Most view
External link