Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 14
Lượt truy cập: 32243934
Tin tức Tin hoạt động ITST Chi tiết tin tức
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2011 CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT
Số lần xem: 13552

Trong không khí vui tươi phấn khởi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, ngày 20 tháng 01 năm 2011 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức; PGS.TS. Hoàng Hà - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, đồng chí Trần Văn Lâm – Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện Tổng Cục Đường bộ, Vụ Môi trường, Hội Cầu đường Việt Nam, Tạp chí GTVT và Ban lãnh đạo cùng các cán bộ, các cán bộ CNVC của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.

 

     Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác năm 2010 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT do PGS.TS. Nguyễn Xuân Khang – Phó Viện Trưởng thay mặt Lãnh đạo Viện trình bày bao gồm các vấn đề:

 

- Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và tổ chức các Hội nghị Khoa học công nghệ năm 2010;

 

- Công tác triển khai các hoạt động dịch vụ KHCN và các đóng góp cho ngành GTVT

 

- Công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản, thiết bị và công tác đầu tư xây dựng cơ bản;

 

- Công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động;

- Công tác bổ sung chỉnh sửa và biên soạn mới quy chế nội bộ;  

- Công tác quản lý nhà đất, công tác văn thư, lưu trữ và thực hiện ISO 9001-2008;

 

 

 

- Công tác ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động;

 

- Công tác dân quân tự vệ,  phòng chống cháy nổ và đảm bảo an ninh trật tự…

 

 Qua kết quả bình chọn của các đơn vị, trong năm 2010 Viện có 10 sự kiện nổi bật như sau:

 

1. Viện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010 và đã đạt được mục tiêu chính là ổn định và bước đầu phát triển;

 

2. Viện hoàn thành một bước công tác sắp xếp lại và xử lý nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

 

3 Sự cố hư hỏng mặt cầu Thăng long liên quan đến vai trò của Viện đảm nhiệm TVTK, TVGS và thí nghiệm;

 

4. Viện có thêm 4 PGS được công nhận trong năm 2010;

 

5. Viện được công nhận là thành viên của tổ chức ICL và ký hợp tác với NILIM;

 

6. Viện cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng Trung tâm Thí nghiệm GTVT Quốc gia;

 

7. Viện hoàn thành công tác TVGS nhiều dự án xây dựng quan trọng của ngành GTVT;

 

8. Đại hội Công đoàn Viện nhiệm kỳ XII (2010-2012) thành công tốt đẹp;

 

9. Viện hoàn thành hệ thống gồm 34 quy chế nội bộ và đi vào đời sống hoạt động của Viện

 

10. Năm 2010 là năm Viện làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch, tuyển dụng cán bộ;

 

Trong năm 2011 Viện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

 

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ KHCN&MT năm 2010. Triển khai các đề tài và nhiệm vụ KHCN&MT 2011. Xây  dựng  kế hoạch KHCN&MT năm 2012 theo định hướng phát triển của ngành và Nhà nước;

 

- Tập trung mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế và tìm kiếm các hợp  đồng, dự án khoa học công nghệ với đối tác nước ngoài;

 

- Thực hiện côgn tác giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cho các đơn vị theo các qui chế nội bộ đã ban hành;

 

-  Bám sát và tích cực triển khai công tác xây dựng các dự án đầu tư phát triển Viện đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Đặc biệt tập trung để hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thí nghiệm GTVT quốc gia của Viện để trình Bộ phê duyệt;

 

-  Thực hiện kiểm toán tài chính năm 2010 của toàn Viện. Phấn đấu tất cả các đơn vị trong Viện đảm bảo độ an toàn trong hoạt động và quản lý tài chính của đơn vị.

 

-  Hoàn thành và trình Bộ xem xét phê duyệt Chiến lược phát triển Viện đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ của Viện cũng như của các đơn vị trong toàn Viện trên cơ sở qui hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2016 đã được phê duyệt.

 

-  Tập trung hoàn thiện công tác lập hồ sơ quản lý nhà đất của Viện; hoàn thành công tác sắp xếp lại, xử lý đất đai của Viện theo Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung thực hiện công tác quy hoạch lại trụ sở của Viện và triển khai các nội dung phục công tác xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho Viện.

 

Hội nghị đã được Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức nhận xét, đánh giá và biểu dương những thành tích mà Viện đã đạt được trong 2010, đồng thời cũng chỉ đạo các hoạt động KHCN cũng như các hoạt động khác trong năm 2011; phấn đấu Viện phải là đơn vị tham mưu cho Bộ về KHCN, về ứng dụng và CGCN mới, hỗ trợ đắc lực về KHCN cho các đơn vị thi công trong Bộ; xứng với tầm cỡ của Viện KHCN của ngành GTVT...

 

Tại Hội nghị PGS.TS. Doãn Minh Tâm - Viện Trưởng đã trao Giấy khen cho 13 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010; 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2010 và 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học công nghệ năm 2010 và 06 đơn vị lao động tiên tiến.

 

 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị PGS.TS.Doãn Minh Tâm - Viện Trưởng đã nhấn mạnh năm 2010 là năm Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị theo lộ trình chuyển đổi cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước khi thực sự chuyển sang giai đoạn vận hành hoàn toàn theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Đây cũng là năm đánh dấu những tín hiệu thành công tốt đẹp của Viện trong tiến trình thực hiện công tác chuyển đổi.

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng bộ Cơ quan Bộ GTVT cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ CNVC; hi vọng năm 2011, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn năm trước, tạo tiền đề để Viện tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, nâng cao thu nhập cho cán bộ CNVC, khẳng định vị thế của một cơ quan KHCN hàng đầu của ngành GTVT.