Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 22
Number view: 18143572
Department Viện chuyên ngành Đường bộ và Sân bay

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

Theo chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 218/ĐK-KH&CN ngày 19/8/2008 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Viện CN Đường bộ và Sân bay bao gồm:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực đường bộ và sân bay; Nghiên cứu các giải pháp về tổ chức và tăng cường an toàn giao thông đường bộ và giao thông đô thị.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Chuyển giao công nghệ; Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, thẩm tra, giám sát, thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình xây dựng hạ tầng giao thông vận tải; Tham gia đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực đường bộ và sân bay.

Chi tiết về Viện chuyên ngành Đường bộ và Sân bay

 

Most view
External link