Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 9
Lượt truy cập: 35261417
Các đơn vị Viện chuyên ngành Vật liệu xây dựng và Bảo vệ công trình

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (vật liệu sửa chữa và bảo vệ công trình, hoá phẩm xây dựng, vật liệu gia cố, sơn, cao su, polymer, công nghệ vật liệu và sửa chữa, kết cấu mới, vật liệu mới trong xây dựng và bảo vệ công trình); phần mềm tính toán liên quan đến vật liệu; sửa chữa, bảo vệ công trình và phương tiện giao thông.

- Sản xuất các loại vật liệu, sản phẩm phục vụ xây dựng, bảo vệ công trình và phương tiện giao thông vận tải; thi công xây dựng mới, sửa chữa các công trình và phương tiện GTVT.

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật; xây dựng tài liệu kỹ thuật, công nghệ mẫu, thiết kế mẫu; thực hiện các dịch vụ KH&CN trong lĩnh vực vật liệu, xây dựng, sửa chữa, bảo vệ công trình và phương tiện giao thông (bao gồm: tư vấn, khảo sát, thẩm định các công trình, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thẩm định, lập dự án đầu tư; phân tích thí nghiệm vật liệu, hoá phẩm, sản phẩm xây dựng; đề xuất các biện pháp tổ chức kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ, nâng cấp các công trình và phương tiện GTVT); tham gia đào tạo thí nghiệm viên, tư vấn giám sát, bồi dưỡng tập huấn các chuyên đề kỹ thuật, phổ biến thông tin KH&CN trong các lĩnh vực trên.

- Thí nghiệm các loại vật liệu trong và ngoài ngành tại phòng thí nghiệm LAS-XD 201.

Chi tiết Viện Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ công trình