Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 28
Number view: 33829412
Department Viện chuyên ngành Cơ khí Tự động hóa Đo lường

 Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: 

- Kiểm tra đánh giá chất lượng và kiểm định các vật tư, thiết bị thi công chuyên dùng, các hệ thống tự động hóa, hệ thống điều khiển trong lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, điện dân dụng và công nghiệp 

- Kiểm định và hiệu chuẩn các dụng cụ và thiết bị  đo lường vè khối lượng, thể tích, công suất, áp suất;

- Kiểm định các vật tư, máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Đánh giá sự phù hợp các loại vật tư, thiết bị, hệ thống bao gồm: Thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy;

- Giám định dây chuyền, thiết bị nhập khẩu mới hoặc đã qua sử dụng;

- Sản xuất, chế tạo, lắp ráp các máy móc, thiết bị điện tử, hệ thống điều khiển...

- Xuất, nhập khẩu trực tiếp, kinh doanh về; vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, dụng cụ, dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất; Kinh doanh và cho thuê thiết bị thi công, phương tiện vận tải

 

Most view
External link