Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 31
Lượt truy cập: 33829794
Các đơn vị Viện chuyên ngành Viện chuyên ngành Cảng - Đường Thủy

Lĩnh vực hoạt động

+ Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải; lập hồ sơ mời/ hồ sơ yêu cầu, phân tích và đánh giá hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu các công trình giao thông vận tải, xây dựng dân dựng, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải, xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Tư vấn lập quy hoạch,tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, lập dự toán, tư vấn đánh giá hiệu quả dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải, xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Thiết kế biện pháp khảo sát công trình, thủy hải văn, địa hình, điều tra, phân tích, thu nhập số liệu phục vụ thiết kế các công trình giao thông vận tải, xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Kiểm định, giám định, thí nghiệm, kiểm tra đánh giá chất lượng các vật liệu, chất lượng các công trình GTVT, xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Giám định tư pháp theo chuyên nghành, vụ việc.

+ Thi công thử nghiệm, xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông vận tải, có ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, công trình có tính chất đặc thù, công nghệ cao.

+ Đầu tư, liên doanh thực hiện các dự án xây dựng theo quy định của pháp luật

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải giao.