Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 13
Lượt truy cập: 35257089

Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

+ Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải;

+ Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải

+ Khảo sát, quan trắc công trình, thiết kế,dự toán, giám sát thi công trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông vận tải

+ Thẩm tra an toàn giao thông các công trình giao thông

+ Kiểm định, giám định, thí nghiệm, kiểm tra đánh giá chất lượng các vật liệu, chất lượng các công trình giao thông vận tải.

+ Liên doanh, liên kết thực hiện các dự án xây dựng theo quy định của pháp luật

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông đô thị và đường sắt; Chế tạo, sữa chữa phương tiện giao thông, xây dựng công trình, khai thác vận tải, tổ chức và điều hành giao thông, phát triển giao thông công cộng, giao thông bền vững, an toàn giao thông và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm và sổ tay kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông đô thị và đường sắt.

+ Sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực giao thông đô thị và đường sắt

+ Dịch vụ KH&CN: khảo sát thiết kế, lập quy hoạch phát triển, dự án đầu tư, thẩm tra, thẩm định( gồm có cả thẩm định an toàn giao thông), tư vấn giám sát, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chế tạo, sữa chữa phương tiện vận tải: Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực giao thông đô thị và đường sắt.