Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 12
Lượt truy cập: 35259477

 - Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa hoc; Biên soạn tiêu chuẩn, quy trình, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nếu trên Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện

Tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, khí thải Tư vấn, lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, điều tra khảo sát điều kiện tự nhiên-xã hội, chương trình phòng chống HIV, hệ sinh thái, hiện trạng giao thông, tổ chức tham vấn cộng đồng

-Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường; Quan trắc, phân tích, giám sát chất lượng môi trường

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ xử lý chất thải, công nghệ sản xuất sạch hơn

Nghiên cứu sản xuất vật liệu thiết bị đo đạc, thiết bị xử lý phục vụ bảo vệ môi trường và nghiên cứu biến đổi khí hậu

Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng công trình giao thông, xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn