Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 7
Lượt truy cập: 35258937
Các đơn vị Các Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng GTVT

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

 

Theo chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-176 do Bộ Khoa học - Cộng nghệ cấp lần đầu ngày 19/11/2003 và lần thứ hai ngày 29/9/2008, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Cơ sở Hạ Tầng Giao thông Vận tải bao gồm:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông vận tải;

Dịch vụ Khoa học và Công nghệ: tư vấn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thiết bị đồng bộ trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp giao thông vận tải, bao gồm lập dự án tiền khả thi và khả thi; tư vấn thẩm định dự án đầu tư; tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán và tổng dự toán; giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị; thẩm định thiết kế, dự toán và tổng dự toán; tư vấn đầu thầu xây dựng, đấu thầu thiết bị và tuyển chọn tư vấn; giám định kỹ thuật và chất lượng công trình; xây dựng và phát triển phần mềm máy tính, tài liệu hướng dẫn chuyên dụng; tổ chức hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Chi tiết Trung tâm tư vấn Đầu tư phát triển CSHT GTVT