Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 29
Number view: 18143778
Department Các Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình GTVT

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

 

Kiểm định chất lượng công trình các công trình giao thông: cầu, đường.

Thử tải công trình cầu thép,BTCT từ giản đơn đến liên tục, các dạng cầu treo, cầu dây văng.

Cấp chứng chỉ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Cấp chứng chỉ  AN TOÀN CHỊU LỰC CHO CÔNG TRÌNH CẦU.

Làm công tác TVGS thi công công trình.

Chi tiết Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình GTVT

 

 

Most view
External link