Đoàn Thanh niên Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ năm - 05/02/2015 12:00. Xem: 120
Sáng ngày 5/2, tại trụ sở Bộ GTVT, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

 

Đoàn thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghi Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghị
Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Phong trào Đoàn đã đi vào chiều sâu bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành GTVT

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ cho biết: Trong năm 2014, Đoàn Thanh niên Cộng sản Bộ và các cơ sở Đoàn đã nỗ lực triển khai ngay các công việc theo chỉ đạo và kế hoạch. Nhiều phong trào Đoàn đã được quan tâm, triển khai rộng khắp, đi vào ổn định, có chiều sâu bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của Ngành.

Các hoạt động Đoàn gắn với chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, phong trào ở rộng khắp các cơ sở đã đi vào nề nếp, có kết quả nhất định, được Lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đánh giá tốt, hoạt động của Đoàn Bộ đã tạo được hiệu ứng, lan tỏa đến các địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành GTVT và xây dựng hình ảnh Ngành GTVT trong nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những vẫn đề còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động Đoàn năm 2014. Cụ thể, hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn Bộ tập trung chủ yếu một số đồng chí nhiệt tình, năng nổ; nhiều đồng chí cán bộ Đoàn không chủ động bố trí, sắp xếp thời gian tham gia công tác; việc triển khai kế hoạch của Đoàn bộ tại cơ sở chậm, nhiều cơ sở Đoàn không xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị trực thuộc chưa đồng đều…

Trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy các ưu điểm, mặt mạnh trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014; tiếp tục bám sát sự Lãnh đạo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT, Đoàn khối các cơ quan Trung ương với chủ đề năm 2015 của Bộ; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục triển khai, thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai quyết liệt, tích cực Nghị quyết số 39-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng, Thông báo Kết luận số 57-TB/ĐU của Đảng ủy Bộ, các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ, các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ trên các mặt công tác; tiếp tục triển khai, duy trì phong trào “4 xin” và “4 luôn”, phong trào xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nội quy, quy định tại cơ quan.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ bám sát và triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2015 của Bộ “Phát huy truyền thống 70 năm, đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền mọi chủ trương, chính sách của Ngành đến người dân thông qua các hình thức đa dạng, phong phú trên 5 lĩnh vực của Ngành.

Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT năm 2014

Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương đánh giá
cao hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT năm 2014

Đánh giá hoạt động Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương cho rằng: Năm 2014 Ban Chấp hành Đoàn Bộ tiếp tục khẳng định được quy mô, tầm vóc hoạt động. Cụ thể, gắn bó tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn gắn với hoạt động Đoàn Bộ GTVT; tiếp tục kế thừa, trân trọng các giai đoạn đi trước; ký kết nhiều chương chình trình phối hợp với nhiều tỉnh thành đoàn.

“Cũng trong năm 2014 các đồng chí đã hết sức chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong việc lựa chọn nội dung, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện…” - Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ phải bám sát chủ đề Năm 2015 của Ngành GTVT

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Đỗ Văn Thuật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động mà Đoàn Thanh niên Bộ đã đạt được trong năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động mà Đoàn Thanh niên Bộ đã đạt được trong năm qua

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ ghi nhận và biểu dương những
kết quả hoạt động mà Đoàn Thanh niên Bộ đã đạt được trong năm qua

Đồng chí Đỗ Văn Thuật cho rằng: Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước và Ngành GTVT. Với chủ đề năm 2015 của Ngành là “Phát huy truyền thống 70 năm, đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ bám sát chủ đề, từng tổ chức Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hóa được chủ đề này.

“Làm sao để năm 2015 những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Đoàn của năm 2014 không còn lặp lại nữa; làm sao để hoạt động Đoàn phải đi vào thực tế, phong trào Đoàn phải đi vào chiều sâu” - Đồng chí Đỗ Văn Thuật đề nghị.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nguyễn Minh Hiếu phát biểu kết luận tại Hội nghị

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nguyễn Minh Hiếu phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hiếu - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT khẳng định: Để thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Đoàn Thanh niên Bộ xác định sẽ tiếp tục bám sát chủ đề của Năm 2014: “ Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, phát huy truyền thống 70 năm, đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”.

“Thực hiện đột phá trong năm 2014, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đề nghị các cơ sơ Đoàn thực hiện nghiêm túc văn bản chấn chỉnh sinh hoạt chi Đoàn, các đoàn viên phải có sổ theo dõi đoàn viên, sổ ghi chép… và có báo cáo với Đoàn cấp trên”- Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu nói.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Đoàn Thanh niên Bộ đã thành lập 4 Cụm hoạt động, đề nghị các Cụm trưởng và Thường trực Cụm chủ động xây dựng để đăng ký ít nhất 2-3 công trình, phần việc thanh niên trong hoạt động do Cụm đăng cai; các cơ sở Đoàn tối thiểu phải có ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành GTVT, chào mừng đại hội Đảng các cấp và phát động các phong trào thi đua 70 năm.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Thắng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ đã phát động phong trào thi đua và thông qua Quy chế tuyên dương 70 gương mặt trẻ tiêu biểu Ngành GTVT của Bộ.

Nhân dịp này, thay mặt Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên Bộ GTVT

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương trao tặng
Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên Bộ GTVT

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây