Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2012 - 2013 “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm thuỷ lực siêu cao áp sử dụng trên một số thiết bị chuyên dùng thi công công trình giao thông thay thế nhập ngoại”

Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2012 - 2013 “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm thuỷ lực siêu cao áp sử dụng trên một số thiết bị chuyên dùng thi công công trình giao thông thay thế nhập ngoại”

 •   17/03/2014 13:00:00
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 20/12/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức họp  Hội đồng đánh giá cấp cơ sở  đề tài cấp Bộ năm 2012 - 2013 “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm thuỷ lực siêu cao áp sử dụng trên một số thiết bị chuyên dùng thi công công trình giao thông thay thế nhập ngoại”, mã số DT123034 do PGS.TS. Nguyễn Xuân Khang làm Chủ nhiệm đề tài.
Hội thảo Khoa học Công nghệ đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn một số hệ thống thiết bị công trình tại các ga trung chuyển đường sắt đô thị Hà Nội”

Hội thảo Khoa học Công nghệ đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn một số hệ thống thiết bị công trình tại các ga trung chuyển đường sắt đô thị Hà Nội”

 •   17/03/2014 13:00:00
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
  Ngày 13/12/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo đề tài: Nghiên cứu lựa chọn một số hệ thống thiết bị công trình tại các ga trung chuyển đường sắt đô thị Hà Nội” mã số DT134037 do TS. Phạm Trường Thắng làm Chủ nhiệm đề tài dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng.
Hội thảo Khoa học Công nghệ đề án: “Đánh giá tình hình ô nhiễm không khí trên các trục giao thông trọng yếu tại 05 thành phố lớn”

Hội thảo Khoa học Công nghệ đề án: “Đánh giá tình hình ô nhiễm không khí trên các trục giao thông trọng yếu tại 05 thành phố lớn”

 •   17/03/2014 13:00:00
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 13/12/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo đề án: “Đánh giá tình hình ô nhiễm không khí trên các trục giao thông trọng yếu tại 05 thành phố lớn”, mã số MT113004 do CN. Phạm Thị Ngọc Thuý làm Chủ nhiệm đề án dưới sự chủ trì của TS. Đỗ Hữu Thắng – Phó Viện trưởng.
Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012 “Tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác và bảo trì bến cảng và các công trình cảng”

Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012 “Tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác và bảo trì bến cảng và các công trình cảng”

 •   22/11/2013 12:00:00
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
  Ngày 21/11/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012 “Tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác và bảo trì bến cảng và các công trình cảng”, mã số TC123046 do ThS. Hoàng Sơn Đỉnh làm Chủ trì biên soạn
Hội thảo khoa học “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc”

Hội thảo khoa học “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc”

 •   18/11/2013 12:00:00
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 15/11/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến cho “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc”, mã số QC13315 do ThS. Nguyễn Anh Tuấn làm chủ trì biên soạn
Hội thảo khoa học lấy ý kiến cho Dự án “ Đánh giá lựa chọn các vị trí dễ bị tổn thương trước tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan trên các tuyến quốc lộ nghiên cứu lần 1 – Giai đoạn 3” thuộc Dự án “Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng ph

Hội thảo khoa học lấy ý kiến cho Dự án “ Đánh giá lựa chọn các vị trí dễ bị tổn thương trước tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan trên các tuyến quốc lộ nghiên cứu lần 1 – Giai đoạn 3” thuộc Dự án “Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng ph

 •   18/11/2013 12:00:00
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 15/11/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến cho Dự án “lựa chọn các vị trí dễ bị tổn thương trước tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan trên các tuyến quốc lộ nghiên cứu lần 1 – Giai đoạn 3” thuộc Dự án “Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho giao thông đường bộ Việt Nam”, mã số CC101002  do KS. Đặng Thị Phương Nga làm chủ nhiệm dự án
Hội thảo báo cáo thử tải cọc ống thép giữa Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trường Đại học GTVT và Tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal (Nhật Bản)

Hội thảo báo cáo thử tải cọc ống thép giữa Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trường Đại học GTVT và Tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal (Nhật Bản)

 •   11/11/2013 12:00:00
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 07/11/2013,  tại trụ sở chính số 1252 - Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo báo cáo thử tải cọc ống thép thuộc chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trường Đại học GTVT và Tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal (Nhật Bản)
Hội thảo đề tài cấp Bộ năm 2011: “Nghiên cứu các tiêu chí phân định ranh giới và phạm vi có hiệu lực của các đoạn đường đi qua khu vực đông dân cư và đô thị dọc theo các tuyến quốc lộ để đề xuất việc điều chỉnh các hình thức báo hiệu và vị trí cắm...

Hội thảo đề tài cấp Bộ năm 2011: “Nghiên cứu các tiêu chí phân định ranh giới và phạm vi có hiệu lực của các đoạn đường đi qua khu vực đông dân cư và đô thị dọc theo các tuyến quốc lộ để đề xuất việc điều chỉnh các hình thức báo hiệu và vị trí cắm...

 •   19/10/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 18/10/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo đề tài cấp Bộ năm 2011: “Nghiên cứu các tiêu chí phân định ranh giới và phạm vi có hiệu lực của các đoạn đường đi qua khu vực đông dân cư và đô thị dọc theo các tuyến quốc lộ để đề xuất việc điều chỉnh các hình thức báo hiệu và vị trí cắm các loại biển báo nhằm tăng cường an toàn giao thông”, mã số DT113022 do KS. Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ nhiệm đề tài.
Hội thảo đề tài năm 2013: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực”

Hội thảo đề tài năm 2013: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực”

 •   17/10/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
   Ngày 16/10/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo đề tài năm 2013: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cuốn ống gen phục vụ công nghệ bê tông dự ứng lực”, mã số DT134022 do PGS.TS. Thái Hà Phi làm chủ nhiệm đề tài.
Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng lưới địa kỹ thuật gia cường cho nền đắp trong xây dựng công trình giao thông”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng lưới địa kỹ thuật gia cường cho nền đắp trong xây dựng công trình giao thông”

 •   15/10/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 05/10/2013, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2010 “Nghiên cứu ứng dụng lưới địa kỹ thuật gia cường cho nền đắp trong xây dựng công trình giao thông”. Mã số ĐT104015  do ThS. Chu Quốc Dũng làm chủ nhiệm đề tài.    
Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2011 – 2012 “Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer compozit chịu khí hậu nhiệt đới và công nghệ ứng dụng để gia cố cầu bê tông cốt thép”

Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2011 – 2012 “Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer compozit chịu khí hậu nhiệt đới và công nghệ ứng dụng để gia cố cầu bê tông cốt thép”

 •   10/10/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã được Bộ GTVT giao triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer compozit chịu khí hậu nhiệt đới và công nghệ ứng dụng để gia cố cầu bê tông cốt thép” với mã số DT114023 do ThS. Nguyễn Thúy Hằng làm Chủ nhiệm đề tài.  
Hội nghị Khoa học công nghệ 2013 với chủ đề “Hoạt động KHCN nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì hạ tầng GTVT” chào mừng 57 năm ngày thành lập Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.

Hội nghị Khoa học công nghệ 2013 với chủ đề “Hoạt động KHCN nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì hạ tầng GTVT” chào mừng 57 năm ngày thành lập Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.

 •   07/10/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 04/10/2013, thực hiện chủ trương của Bộ Giao thông vận tải chọn năm 2013 là “năm chất lượng, kỷ cương, an toàn và hiệu quả trong xây dựng công trình giao thông vận tải”, đồng thời kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống (04/10/1956 – 04/10/2013), Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2013 với chủ đề: “Hoạt động KHCN nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì hạ tầng GTVT” tại trụ sở chính số 1252 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội.
Hội thảo góp ý 04 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2013 do Viện Khoa học và công nghệ GTVT chủ trì biên soạn.

Hội thảo góp ý 04 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2013 do Viện Khoa học và công nghệ GTVT chủ trì biên soạn.

 •   06/10/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 27/09/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo xem xét góp ý cho 04 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam bao gồm: 1) “Thi công và nghiệm thu sơn tín hiệu mặt đường bê tông xi măng”, mã số TC 13320 do PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy làm chủ trì biên soạn; 2) “Yêu cầu quy định màu sắc của sơn vạch đường yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”,mã số TC13321do KS. Nguyễn Xuân Vũ làm chủ trì biên soạn;  
Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu của NCS Phan Quốc Bảo với đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp kết cấu để cải thiện độ êm thuận cho đoạn đường dẫn vào cầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long”

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu của NCS Phan Quốc Bảo với đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp kết cấu để cải thiện độ êm thuận cho đoạn đường dẫn vào cầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long”

 •   06/10/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/09/2013, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Seminar báo cáo kết quả nghiên cứu của NCS Phan Quốc Bảo với đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp kết cấu để cải thiện độ êm thuận cho đoạn đường dẫn vào cầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long”, chuyên ngành: Xây dựng Cầu Hầm, Mã số: 62 58 25 01. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Viết Trung – Đại học Giao thông vận tải; PGS.TS. Doãn Minh Tâm – Viện KH&CN GTVT.
Hội thảo góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Quy trình kỹ thuật khai thác và bảo trì công trình cảng và bến cảng” do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT biên soạn

Hội thảo góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Quy trình kỹ thuật khai thác và bảo trì công trình cảng và bến cảng” do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT biên soạn

 •   30/09/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/09/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Quy trình kỹ thuật khai thác và bảo trì công trình cảng và bến cảng”, do ThS. Hoàng Sơn Đỉnh chủ trì biên soạn.
Tiếp và làm việc với Công ty Kawakin Core – Tech (Nhật Bản)

Tiếp và làm việc với Công ty Kawakin Core – Tech (Nhật Bản)

 •   26/09/2013 13:00:00
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
 Ngày 24/09/2013, tại trụ sở chính số 1252 - đường Láng - Đống Đa - Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải đã tiếp và làm việc với đại diện Công ty Kawakin Core-Tech (Nhật Bản).
Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Tiêu chuẩn năm 2012 “Tiêu chuẩn thử nghiệm sức kháng trượt mặt đường sử dụng thiết bị con lắc Anh” Mã số TC 123039

Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Tiêu chuẩn năm 2012 “Tiêu chuẩn thử nghiệm sức kháng trượt mặt đường sử dụng thiết bị con lắc Anh” Mã số TC 123039

 •   13/11/2012 12:00:00
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/11/2012, thực hiện đề cương nghiên cứu được duyệt, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức Họp Hội đồng lấy ý kiến chuyên gia nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung “Tiêu chuẩn thử nghiệm sức kháng trượt mặt đường sử dụng thiết bị con lắc Anh”, mã số: TC123039 do PGS.TS. Vũ Đức Chính chủ trì biên soạn. Đây là 01 trong số 14 tiêu chuẩn thuộc chương trình nghiên cứu năm 2012 của Viện được Bộ Giao thông vận tải giao triển khai thực hiện.
TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN VỚI VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG QUỐC GIA (NILIM) CỦA NHẬT BẢN

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN VỚI VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG QUỐC GIA (NILIM) CỦA NHẬT BẢN

 •   07/11/2012 12:00:00
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện lộ trình hợp tác nghiên cứu khoa học năm 2012, từ ngày 29/10/2012 đến hết ngày 02/11/2012, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (ITST) tổ chức hội thảo trao đổi chuyên môn khoa học công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải và dự án khôi phục mặt cầu Thăng Long với Viện Quản lý Đất đai và Cơ sở hạ tầng quốc gia (NILIM) của Nhật Bản. NILIM là đối tác chiến lược của Viện trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải. Từ năm 2010 đến nay, hàng năm hai Viện đều cùng nhau tổ chức hội thảo khoa học trao đổi kiến thức, kinh nghiệm đối với các vấn đề chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm. 
Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2011 “Nghiên cứu vá sửa mặt đường bê tông xi măng đường Hồ Chí Minh bằng vật liệu kết dính sửa chữa gốc Polymer Epoxy 3 thành phần (PEX)”

Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2011 “Nghiên cứu vá sửa mặt đường bê tông xi măng đường Hồ Chí Minh bằng vật liệu kết dính sửa chữa gốc Polymer Epoxy 3 thành phần (PEX)”

 •   28/10/2012 13:00:00
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
  Ngày 25/10/2012, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá cơ sở đề tài “Nghiên cứu vá sửa mặt đường bê tông xi măng đường Hồ Chí Minh bằng vật liệu kết dính sửa chữa gốc Polymer Epoxy 3 thành phần (PEX)” mã số: DT114043 do ThS. Nguyễn Tiến Hiển làm chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài thuộc chương trình nghiên cứu năm 2011 của Viện được Bộ Giao thông Vận tải giao triển khai thực hiện.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây