Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2017

Thứ năm - 02/06/2016 13:00. Xem: 106
 Vụ Khoa học công nghệ Bộ GTVT vừa công bố Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra truyển chọn thực hiện năm 2017.

 Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2017 quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ công bố Danh mục đề tài khoa học và công ngệ cấp Bộ đưa ra truyển chọn thực hiện năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt như sau.

 

STT

Tên đề tài

Định hướng nghiên cứu

          1           

Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý nhu cầu giao thông (TDM) trong quản lý khai thác đường bộ và giao thông đô thị Việt Nam.

-     Xây dựng chiến lược quản lý nhu cầu giao thông trong quản lý khai thác đường bộ và giao thông đô thị Việt Nam

          2           

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển bền vững giao thông đường bộ đô thị. Áp dụng tính toán cho các thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

-      Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển bền vững giao thông đường bộ đô thị;

-      Áp dụng cho các thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

          3           

Nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

-      Nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

          4           

Nghiên cứu những tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến ngành công nghiệp ô tô trong ngành giao thông vận tải.

-      Nghiên cứu những tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến ngành công nghiệp ô tô trong ngành giao thông vận tải.

          5           

Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý phát triển vận tải đường bộ qua biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

-     Xây dựng cơ chế quản lý phát triển vận tải đường bộ qua biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

          6           

Nghiên cứu phương pháp xây dựng các chỉ số đánh giá mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa ở Việt Nam hàng năm phù hợp với thông lệ quốc tế.

-     Nghiên cứu phương pháp xây dựng các chỉ số đánh giá mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa ở Việt Nam hàng năm phù hợp với thông lệ quốc tế.

          7           

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của yếu tố con người trong tham gia giao thông phục vụ thiết kế luồng, điều phối giao thông đảm bảo an toàn giao thông hàng hải.

-     Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố con người trong tham gia giao thông phục vụ thiết kế luồng, điều phối giao thông đảm bảo an toàn giao thông hàng hải

          8           

Phân tích các tác động của việc sử dụng phần mềm chống sao chép đến hoạt động hoặc tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trương ĐHHH Việt Nam.

-     Phân tích các tác động của việc sử dụng phần mềm chống sao chép đến hoạt động hoặc tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trương ĐHHH Việt Nam.

          9           

Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài liệu lưu trữ chuyên ngành GTVT.

-     Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về xác định giá trị tài liệu lưu trữ chuyên ngành GTVT;

-     Đề xuất các phương pháp xác định giá trị tài liệu lưu trữ chuyên ngành GTVT;

-     Xây dựng bảng thời hạn bảo quản mẫu.

        10         

Xây dựng mô phỏng thực hành giải quyết tai nạn giao thông đường sắt.

-     Mô phỏng thực hành giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

        11         

Nghiên cứu điều tiết dòng giao thông trên mạng lưới trục chính nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

-     Nghiên cứu đề xuất các giải pháp điều tiết dòng giao thông trên mạng lưới trục chính nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

        12         

Nghiên cứu đề xuất quy trình tính toán khả năng thông qua của công trình đường sắt.

-     Đề xuất quy trình tính toán khả năng thông qua của công trình đường sắt

        13         

Xây dựng các quy định quản lý an toàn đối với tàu ngoài công ước.

-     Xây dựng các quy định quản lý an toàn đối với tàu ngoài công ước

        14         

Nghiên cứu nâng cao an toàn giao thông cho người đi bộ trong điều kiện giao thông ở Việt Nam.

-     Nghiên cứu nâng cao an toàn giao thông cho người đi bộ trong điều kiện giao thông ở Việt Nam

        15         

Nghiên cứu và xây dựng phương pháp giám sát an toàn dựa trên phương pháp tiếp cận mới "Đảm bảo an toàn hoạt động hàng không dựa trên năng lực thực hiện".

-     Xây dựng phương pháp giám sát an toàn dựa trên phương pháp tiếp cận mới "Đảm bảo an toàn hoạt động hàng không dựa trên năng lực thực hiện"

        16         

Nghiên cứu, đánh giá phương pháp kiểm soát phương tiện thiết bị đường sắt đô thị tại Việt Nam.

-      Đánh giá phương pháp kiểm soát phương tiện thiết bị đường sắt đô thị tại Việt Nam

        17         

Nghiên cứu thực trạng điều kiện lao động và các yếu tố môi trường tác động gây căng thẳng thần kinh và tâm lý của người lao động trên các phương tiện vận tải thủy. Đề xuất giải pháp giảm thiểu.

-      Nghiên cứu thực trạng điều kiện lao động và các yếu tố môi trường tác động gây căng thẳng thần kinh và tâm lý của người lao động trên các phương tiện vận tải thủy. Đề xuất giải pháp giảm thiểu.

        18         

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí định lượng xác định các điểm ùn tắc giao thông phục vụ công tác quản lý và đánh giá chất lượng hạ tầng giao thông tại các đô thị Việt Nam và các trạm thu phí.

-      Xây dựng bộ tiêu chí định lượng xác định các điểm ùn tắc giao thông phục vụ công tác quản lý và đánh giá chất lượng hạ tầng giao thông tại các đô thị Việt Nam và các trạm thu phí

        19         

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới chống xói chân công trình chỉnh trị sông và các công trình giao thông ven biển ở Việt Nam.

-      Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới chống xói chân công trình chỉnh trị sông và các công trình giao thông ven biển ở Việt Nam

        20         

Nghiên cứu ứng xử động học và các biện pháp giảm chấn cho công trình cầu đường sắt cao tốc.

-      Nghiên cứu ứng xử động học và các biện pháp giảm chấn cho công trình cầu đường sắt cao tốc.

        21         

Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano SiO2 điều chế từ tro trấu cải thiện một số tính chất cho bê tông asphalt trong xây dựng mặt đường ô tô khu vực Tây Nam bộ.

-      Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano SiO2 điều chế từ tro trấu cải thiện một số tính chất cho bê tông asphalt trong xây dựng mặt đường ô tô khu vực Tây Nam bộ.

        22         

Nghiên cứu thành phần, các đặc tính cơ lý của bê tông geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu dầm đúc sẵn.

-      Nghiên cứu thành phần, các đặc tính cơ lý của bê tông geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu dầm đúc sẵn.

        23         

Nghiên cứu các điều kiện cần thiết để áp dụng phương pháp cơ học – thực nghiệm trong phân tích kết cấu mặt đường ở Việt Nam.

-      Nghiên cứu các điều kiện cần thiết để áp dụng phương pháp cơ học – thực nghiệm trong phân tích kết cấu mặt đường ở Việt Nam.

        24         

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thanh composit cốt FRP trong xây dựng các công trình báo hiệu an toàn hàng hải dạng trụ rỗng.

-      Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thanh composit cốt FRP trong xây dựng các công trình báo hiệu an toàn hàng hải dạng trụ rỗng.

        25         

Nghiên cứu áp dụng công nghệ mặt đường bê tông nhựa ấm – Warm Mix Asphalt hiện đại trong xây dựng mới và bảo trì đường bộ tại Việt Nam nhằm tăng hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

-      Nghiên cứu áp dụng công nghệ mặt đường bê tông nhựa ấm – Warm Mix Asphalt hiện đại trong xây dựng mới và bảo trì đường bộ tại Việt Nam nhằm tăng hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

        26         

Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu của nhựa đường 40/50, 60/70 và các loại nhựa đường Polime đang áp dụng tại Việt Nam theo tiêu chuẩn phân cấp nhựa đường PG (Superpave).

-      Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu của nhựa đường 40/50, 60/70 và các loại nhựa đường Polime đang áp dụng tại Việt Nam theo tiêu chuẩn phân cấp nhựa đường PG (Superpave).

        27         

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa Superpave phù hợp với điều kiện Việt Nam.

-      Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa Superpave phù hợp với điều kiện Việt Nam.

        28         

Nghiên cứu công nghệ bê tông xi măng tiêu nước và định hướng áp dụng cho xây dựng các công trình đường giao thông trong thành phố.

-      Nghiên cứu công nghệ bê tông xi măng tiêu nước và định hướng áp dụng cho xây dựng các công trình đường giao thông trong thành phố.

        29         

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ bằng phẳng, êm thuận của mặt đường và tốc độ giao thông đến An toàn giao thông trên đường cao tốc.

-      Nghiên cứu ảnh hưởng của độ bằng phẳng, êm thuận của mặt đường và tốc độ giao thông đến An toàn giao thông trên đường cao tốc.

        30         

Nghiên cứu đánh giá mức độ ăn mòn của thép cường độ cao trong dầm cầu BT DƯL trên một số khu vực ở Việt Nam.

-      Nghiên cứu đánh giá mức độ ăn mòn của thép cường độ cao trong dầm cầu BT DƯL trên một số khu vực ở Việt Nam.

        31         

Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên cạnh khi thi công hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn.

-      Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên cạnh khi thi công hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn.

        32         

Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam.

-      Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam.

        33         

Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt Nam.

-      Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bệ cọc lai ghép trọng lực cho công trình bến cảng nước sâu ở Việt Nam.

        34         

Thiết kế, ứng dụng hệ kết cấu lan can cầu liên kết chìm áp dụng cho các tuyến đường cao tốc ở Việt Nam.

-      Thiết kế, ứng dụng hệ kết cấu lan can cầu liên kết chìm áp dụng cho các tuyến đường cao tốc ở Việt Nam.

        35         

Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

-      Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

        36         

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng vật liệu thép chịu thời tiết trong xây dựng công trình cầu phù hợp với đặc điểm vùng miền ở Việt Nam.

-      Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng vật liệu thép chịu thời tiết trong xây dựng công trình cầu phù hợp với đặc điểm vùng miền ở Việt Nam.

        37         

Nghiên cứu sự suy giảm độ nhám, sức kháng trượt của mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến đường có tốc độ khai thác V ≥ 80 km/h, đề xuất các giải pháp nâng cao độ nhám, sức kháng trượt mặt đường bê tông nhựa và phương án mua sắm thiết bị đo độ nhám, sức kháng trượt gắn trên xe ô tô để thu thập số liệu cho công tác bảo trì đường bộ.

-      Nghiên cứu sự suy giảm độ nhám, sức kháng trượt của mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến đường có tốc độ khai thác V ≥ 80 km/h;

-      Đề xuất các giải pháp nâng cao độ nhám, sức kháng trượt mặt đường bê tông nhựa và phương án mua sắm thiết bị đo độ nhám, sức kháng trượt gắn trên xe ô tô để thu thập số liệu cho công tác bảo trì đường bộ.

        38         

Xây dựng chương trình tính toán mô phỏng và thử nghiệm một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn hàng hải trên tuyến luồng Sài Gòn phục vụ công tác đào tạo và huấn luyện thuyền viên.

-  Xây dựng chương trình tính toán mô phỏng một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn tàu thủy trên tuyến luồng Sài Gòn như: tác động của gió, hải lưu, sự hút đẩy giữa hai tàu, hiện tượng xâm thực chân vịt – bánh lái;

-  Xây dựng chương trình thử nghiệm.

        39         

Nghiên cứu xây dựng mô hình sân bay với các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại cảng hàng không theo công nghệ điều khiển tự động.

-  Xây dựng sa bàn mô hình thực tế của một sân bay quốc tế có hoạt động tương tự Tân Sơn Nhất hay Nội Bài;

-  Lập trình giả định các tình huống cất/hạ cánh khẩn nguy, di chuyển bề mặt sân bay một cách linh hoạt để phục vụ công tác đào tạo;

        40         

Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị cảnh báo, hướng dẫn tàu thuyền lưu thông trong hành lang an toàn luồng khi qua cầu đường thủy.

-  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cụm thiết bị ghi lại quá trình lưu thông của các phương tiện thủy qua cầu đường thủy, cảnh báo sớm và hướng dẫn từ xa cho các phương tiện.

        41         

Đánh giá mức phát thải các chất độc hại có trong khí xả của động cơ đốt trong khi sử dụng nhiên liệu sinh học và đề xuất giải pháp khắc phục.

-  Nghiên cứu tác động của chất độc hại có trong khí xả của động cơ đốt trong khi sử dụng nhiên liệu sinh học;

-  Xác định nồng độ các chất độc hại;

-  Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu mức phát thải các chất độc hại.

        42         

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống băng thử thủy lực MH-125AM phục vụ khảo nghiệm, đánh giá chất lượng thiết bị thủy lực ô tô, xe máy công trình.

-  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và bổ sung hoàn thiện hệ thống băng thử thủy lực MH-125AM của hãng MARUMA thành hệ thống có khả năng thử nghiệm, đo đạc thông số các thiết bị thủy lực trên máy thi công sau sửa chữa phục vụ đào tạo và sửa chữa máy thi công theo nhiều đời máy của nhiều hãng khác nhau.

        43         

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống đánh giá tác động của tổ hợp chân vịt – bánh lái đến đặc tính điều khiển hướng chuyển động tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng.

-  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống đánh giá tác động của tổ hợp chân vịt – bánh lái đến đặc tính điều khiển hướng chuyển động tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng góp phần bảo đảm an toàn hàng hải

        44         

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát khi hydrocarbon cố định đảm bảo an toàn chống cháy nổ cho tàu chở dầu.

-  Nghiên cứu làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát khi hydrocarbon cố định đảm bảo an toàn chống cháy nổ cho tàu chở dầu.

        45         

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mô phỏng công tác xếp dỡ hàng hóa trên tàu chở hàng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện hàng hải.

-  Chế tạo hoàn chỉnh hệ thống mô phỏng công tác xếp dỡ hàng hóa trên tàu chở hàng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện hàng hải.

        46         

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo la bàn vệ tinh, hoạt động đa hệ thống vệ tinh định vị sử dụng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm áp dụng cho các tàu hàng có tải trọng đến 3000 tấn.

-  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo la bàn vệ tinh, hoạt động đa hệ thống vệ tinh định vị sử dụng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm ứng dụng trên tàu biển có tổng dung tích nhỏ hơn 3000 tấn.

        47         

Đánh giá tác động của loại tàu tự hành đến hoạt động Giao thông vận tải; Đề xuất giải pháp thiết kế loại tàu tự hành phù hợp tuyến luồng vận tải nhằm nâng cao năng suất vận chuyển đường thủy nội địa và áp dụng thí điểm tuyến đường thủy Hà Nội – Hải Phòng.

-  Đánh giá tác động của loại tàu tự hành đến hoạt động Giao thông vận tải; Đề xuất giải pháp thiết kế loại tàu tự hành phù hợp tuyến luồng vận tải nhằm nâng cao năng suất vận chuyển đường thủy nội địa.

        48         

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị cảm biến phát hiện và đếm trục bánh tàu sử dụng cho các đường ngang phòng vệ tự động trên đường sắt

-  Chế tạo và thử nghiệm thiết bị cảm biến phát hiện và đếm trục bánh tàu sử dụng cho các đường ngang phòng vệ tự động trên đường sắt

        49         

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo cabin lái tàu điện metro phục vụ công tác đào tạo nghề lái tàu điện.

-  Chế tạo thử nghiệm cabin lái tàu điện metro phục vụ công tác đào tạo nghề lái tàu điện

        50         

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống truyền dữ liệu trên đường truyền cáp sơ cấp 5KV ứng dụng điều khiển, giám sát hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường sân bay.

-  Chế tạo thử nghiệm hệ thống truyền dữ liệu trên đường truyền cáp sơ cấp 5KV ứng dụng điều khiển, giám sát hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường sân bay

        51         

Nghiên cứu xây dựng khung tiêu chuẩn theo miền dịch vụ ITS và đề xuất lộ trình áp dụng tại Việt Nam.

-  Xây dựng khung tiêu chuẩn theo miền dịch vụ ITS và đề xuất lộ trình áp dụng tại Việt Nam

        52         

Thiết kế, chế tạo, lắp ráp hệ thống nhiên liệu sử dụng MGO trên tàu hàng tải trọng lớn phù hợp với Công ước MARPOL 73/78 Annex VI.

-  Chế tạo, lắp ráp thử nghiệm hệ thống nhiên liệu sử dụng MGO trên tàu hàng tải trọng lớn phù hợp với Công ước MARPOL 73/78 Annex VI

        53         

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị tín hiệu đuôi tàu sử dụng trên tàu chở hàng trên đường sắt Việt Nam.

-  Chế tạo và thử nghiệm thiết bị tín hiệu đuôi tàu sử dụng trên tàu chở hàng trên đường sắt Việt Nam.

        54         

Nghiên cứu và phát triển phần mềm hỗ trợ an toàn giao thông cho người đi xe máy.

-  Xây dựng ứng dụng hỗ trợ an toàn giao thông cho người đi xe máy trong điều kiện giao thông tại Việt Nam.

        55         

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống bãi đỗ xe thông minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ IoT tại Việt Nam.

-  Chế tạo và thử nghiệm hệ thống bãi đỗ xe thông minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ IoT tại Việt Nam.

        56         

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo máy trộn bê tông cường độ siêu cao kiểu 2 trục cưỡng bức, trang bị cho các phòng thí nghiệm.

-  Chế tạo và thử nghiệm máy trộn bê tông cường độ siêu cao kiểu 2 trục cưỡng bức, trang bị cho các phòng thí nghiệm

        57         

Nghiên cứu thiết kế chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra khả năng chịu lực ép của ắc quy xe đạp điện.

-  Chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra khả năng chịu lực ép của ắc quy xe đạp điện

        58         

Nghiên cứu thiết kế chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra khả năng chịu va đập của ắc quy xe đạp điện.

-  Chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra khả năng chịu va đập của ắc quy xe đạp điện

        59         

Nghiên cứu thiết kế chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra độ bền va chạm thùng nhiên liệu được làm bằng vật liệu chất dẻo.

-  Chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra độ bền va chạm thùng nhiên liệu được làm bằng vật liệu chất dẻo

        60         

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị xử lý nhiệt mối hàn giữa thép cácbon và thép hợp kim phục vụ trong ngành công nghiệp hàng hải.

-  Chế tạo thử nghiệm thiết bị xử lý nhiệt mối hàn giữa thép cácbon và thép hợp kim phục vụ trong ngành công nghiệp hàng hải.

        61         

Nghiên cứu, đề xuất thiết kế một số mẫu tàu khách, tàu du lịch phù hợp với từng vùng miền.

-  Thiết kế một số mẫu tàu khách, tàu du lịch phù hợp với từng vùng miền.

        62         

Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động xác định lưu lượng tàu thuyền tham gia giao thông sử dụng công nghệ xử lý ảnh phục vụ quản lý, điều tiết giao thông, xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông hàng hải.

-  Chế tạo thử nghiệm hệ thống tự động xác định lưu lượng tàu thuyền tham gia giao thông sử dụng công nghệ xử lý ảnh.

        63         

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ khởi động mềm cho các động cơ điện công suất lớn trên tàu thủy.

-  Chế tạo thử nghiệm bộ khởi động mềm cho các động cơ điện công suất lớn trên tàu thủy.

        64         

Nghiên cứu ứng dụng IoT xây dựng thí điểm hệ thống quản lý phù hiệu điện tử cho xe ô tô kinh doanh vận tải theo tuyến cố định.

-  Thử nghiệm hệ thống quản lý phù hiệu điện tử cho xe ô tô kinh doanh vận tải theo tuyến cố định dựa trên công nghệ IoT.

 

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây