KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT NGƯỠNG GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA CÁC THÔNG SỐ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TỪ TOA XE ĐƯỜNG SẮT

Thứ ba - 01/10/2019 13:00. Xem: 78
 Tóm tắt - Có 30 mẫu nước thải sinh hoạt từ toa xe khách đường sắt được lấy trong ba đợt khác nhau gồm tháng 4, 5 và 10/2018 với mỗi lần lấy là 10 mẫu. Các kết quả phân tích đã ghi nhận vượt QCVN 14:2008/BTNMT và quy định tạm thời của Bộ giao thông vận tải (2013) với các thông số TSS, BOD5, N-NH4+, P-PO43- và coliforms. Trên cơ sở các kết quả phân tích và cách tiếp cận về nguồn tiếp nhận, hiệu quả của các công nghệ xử lý nước thải và kinh nghiệm của các nước khác, nhóm tác giả đã xây dựng ngưỡng giới hạn của nước thải sinh hoạt phát sinh từ toa xe đường sắt với các thông số đề xuất phù hợp với QCVN 14:2008/BTNMT, tuy nhiên giá trị giới hạn có xu hướng giữ nguyên hoặc tăng lên.

 Abstract - There are 30 samples of domestic wastewater from railway passenger cars taken in three batches including in April, May and October 2018 with 10 samples for each. Analytical results have exceeded QCVN 14: 2008/BTNMT and temporary regulations of Ministry of Transport (2013) with to parameters TSS, BOD5, N-NH4+, P-PO43- and coliforms. Based on the analysis results and approaches to receiving water body, effectiveness of wastewater treatment technologies and experience from other countries, authors have established thresholds for domestic wastewater released from railway passenger cars with the proposed parameters that are in accordance with QCVN 14:2008/BTNMT, however the limit values ​​tend to remain the same and/or increase.

 

Từ khóa - Ngưỡng giới hạn, nước thải sinh hoạt và đường sắt

Keywords - Threshold, domestic wastewater and railway

 

 

Thông tin liên lạc của tác giả:

Họ và tên (tác giả số 1):         ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền

Chức danh:                            Nghiên cứu viên

Cơ quan:                                Trung tâm KHCN BVMT GTVT - Viện KH&CN GTVT

Địa chỉ:                                   1252 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại:                            

E-mail:                                    cept@itst.gov.vn

Tác giả: admin

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây